Połączenie dwóch działek w jeden ogród

1. Koncepcje zagospodarowania działek jako jednego połączonego ogrodu.

Przedstawiono dwie koncepcje zagospodarowania połączonych ze sobą działek, na których wybudowano domy jednorodzinne. W obydwu przypadkach wybrano nowoczesny styl ogrodu, pasujący do eleganckich budynków. Elewacja domów wykonana została częściowo z cegły klinkierowej. Z uwagi na specyfikę osiedla, gdzie developer narzucił otwartą część reprezentacyjną (bez płotów) oraz wykorzystanie materiałów z granitu na nawierzchnie przed domem, dostosowano się do tych założeń.

1. Koncepcja nr 1: Podjazd do garażu zaproponowano z kostki granitowej połączonej z ciętymi płytami. Ścieżki prowadzące do domu także byłyby ułożone z płyt w trzech rozmiarach. Rabaty z roślinnością wysypano grysem dekoracyjnym. Przy domu zaprojektowano rabatę z głazami oraz roślinnością zimozieloną. Dominantą przy wejściu byłby duży okaz drzewka w formie bonsai (np. sosna pospolita Watererii). Przestrzeń pomiędzy domami została otoczona rolką z bruku klinkierowego, a na środku trawnika przewidziano rabatę z dorodnym drzewem liściastym, poprzecinaną formakami z granitu. Do części wypoczynkowej prowadzi ścieżka z płyt ułożonych w trawie. Przy budynku po lewej stronie zaplanowano basen otoczony z dwóch stron ścianami z betonu (w tym jedna z otworami z widokiem na pole golfowe). Przy nim ułożono nawierzchnie z drewna egzotycznego do wypoczywania na słońcu. Przy drugim domu, tuż obok istniejącego tarasu, umieszczono dekoracyjny element wodny. Do kącika wypoczynkowego prowadziłaby ścieżka z płyt, przechodząca pod drewnianymi pergolami. Miejsce do wypoczynku byłoby osłonięte od sąsiadów murem z łupka i drewna, a do muru przylegałaby wyniesiona rabata z lawendą. Całość zwieńczono drewnianą pergolą.

Koncepcja nr 2: Podjazd do garażu również byłby z granitu w połączeniu z cienkimi pasami płyt. Rabaty wyłożono otoczakami i żwirem dekoracyjnym, a także kilkoma głazami. Od części środkowej rabaty oddzielone byłyby niewysokim murkiem z łupka granitowego, którego wysokość malałaby w kierunku ulicy. Motywem przewodnim byłyby formowane żywopłoty z bukszpanów w różnych wysokościach oraz trawy ozdobne. Na środku trawnika przewidziano duże drzewo liściaste, otoczone murkiem z granitu oraz grysem. Wspólne wejście na posesje zaproponowano z kostki granitowej i płyt. W tej wersji cały basen wyłożono drewnem egzotycznym, a miejsce do wypoczynku otoczono murem i rabatami z łupka. W prawym rogu basenu zaprojektowano filary z łupka z drewnianą pergolą na górze. Na środku ogrodu zaproponowano rzeźbę w stylu nowoczesnym na tle zimozielonego żywopłotu, która będzie ciekawym elementem dekoracyjnym. Taras przy drugim domu został oddzielony od sąsiedniej działki ścianą, po której spływałaby woda do korytka w trawniku, pracująca w obiegu zamkniętym. Miejsce do wypoczynku zostało odsunięte na koniec działki, a oddzielono je podobnymi kolumnami z pergolą, jak te przy basenie.