Ogród nowoczesny

1. Ogólna charakterystyka działki oraz zabudowań.

Projektowany ogród położony jest w Pęgowie pod Wrocławiem. Działka wraz z domem zajmuje powierzchnię ok. 1350 m2. Jest częściowo zagospodarowana, Inwestorzy posadzili na niej kilkanaście krzewów (do przesadzenia), założyli trawnik oraz postawili domek gospodarczy. Właściciele posiadają dużego psa, który lubi intensywnie biegać wzdłuż frontowego ogrodzenia oraz fragmentem granicy północnej, gdzie sąsiedzi mają owczarka.

2. Założenia projektowe.

Z uwagi na temperament psa, przy projektowaniu części frontowej domu brano pod uwagę ulubione miejsca do biegania czworonoga. Przy ogrodzeniu od strony ulicy zaprojektowano wyspy z drzewami i trawami ozdobnymi, otoczone utwardzoną nawierzchnią grysową, która utworzy ścieżki dla psa. Aby pies nie niszczył nasadzeń przy sąsiedzie - pozostawiono tam nawierzchnię grysową, tylko po ogrodzeniu będzie piął się winobluszcz. Po prawej stronie wjazdu do garażu zlokalizowano budę, aby pies miał swobodny wybieg i nie tratował nasadzeń. Podjazd i ścieżkę do domu zaproponowano z kamienia naturalnego - zgodnie z życzeniem Inwestorów - np. gnejsu poligonalnego. Obrzeża będą z kostki granitowej. Rabata pomiędzy podjazdem a wejściem do domu została przedzielona ścieżką, która ma za zadanie skierować psa w odpowiednim kierunku, aby zrezygnował z biegania po roślinach. Posadzono tutaj robinie akacjowe, świerki Conica, karłowe kuliste żywotniki Danica oraz kolorowe żurawki w asyście turzyc i rozchodników. Przy budynku, z uwagi na zacienienie, zaprojektowano funkie, tawułki, paprotniki oraz runianki, a także cyprysiki japońskie. Na południowej ścianie budynku zamocowano trejaż pod róże pienne i powojniki. Przed nimi posadzono szałwie, cyprysiki groszkowe oraz trzęślicę modrą Variegata. Ze względu na intensywne nasłonecznienie części tarasowej, od strony południa zaprojektowano osłonę z trejaży i pergoli, po których będą się pięły miliny amerykańskie i białe powojniki. Taras zostanie wyłożony gnejsem elewacyjnym poligonalnym w jasnej, ciepłej kolorystyce. Po prawej stronie ogrodu, w bliskiej lokalizacji tarasu, postawiono altanę z miejscem na ognisko, które otoczono dekoracyjną pęcherznicą Mindia. Przed altaną - na trawniku - zaproponowano rabatę z wrzosami. Natomiast zgodnie z życzeniem Inwestorów, przy altanie umiejscowiono skalniak z elementem wodnym w obiegu zamkniętym. W tylnej części działki będzie znajdował się warzywnik, podobnie jak u sąsiadów. Aby nie był widoczny z tarasu i altanki - oddzielono go od reszty ogrodu niewysokim żywopłotem z cisów. Huśtawkę ogrodową postawiono w cieniu brzóz czarnych Heritage, które za kilka lat stworzą niewielki zagajnik.

3. Wymagania Inwestora.
  • Uwzględnienie gleby gliniastej;
  • Miejsce na altanę i ognisko;
  • Front przystosowany dla psa;
  • Wykorzystanie istniejących nasadzeń;
  • Wkomponowanie skalniaka z elementem wodnym;