Ogród na skarpie

1. Ogólna charakterystyka działki oraz zabudowań.

Przedmiotem projektu jest działka o pow. ok. 1600 m2, położona w Zaprężynie pod Wrocławiem. Ogród, na którym wybudowano dom jednorodzinny z dodatkowym garażem wolnostojącym, znajduje się na terenie ze sporym spadkiem. Częściowo różnica poziomów została zniwelowana - przed domem i z boku, jednak w okolicach tarasu konieczne będzie wybudowanie murków oporowych. Gleba na działce jest żyzna, przepuszczalna.

2. Założenia projektowe.

Z uwagi na to, iż garaż wolnostojący znajduje się na końcu działki, należało do niego poprowadzić nawierzchnię brukową. Z tego względu cała północna część została wyłożona kostką firmy Betard Lastra i Dado. Tylko przy samym ogrodzeniu zostawiono miejsce na żywopłot zimozielony. Część frontowa, wzdłuż ścieżki, została obsadzona roślinnością lubiącą słońce, m.in. lawedną, różami okrywowymi, trawami ozdobnymi, sosnami górskimi. Jako dominantę posadzono cyprysika nutkajskiego "Pendula", podsadzonego złotymi kulami żywotników oraz purpurowymi żurawkami. Na trawniku umieszczono trzy okrągłe rabaty z surmiami "Nana", otoczonymi złotymi trzmielinami. Na południowej ścianie domu znajduje się niewielki taras. Ścieżka do niego została zaprojektowana z płyt kamiennych, umieszczonych w grysie. Dookoła posadzono roślinność znoszącą suszę, nawiązującą stylem do śródziemnomorskiego. Z małego tarasu można przejść do tarasu głównego - wykonanego z drewna i otoczonego piętrowymi murkami oporowymi. Murki stworzyły rabaty tarasowe, w których posadzono róże, lawendę, sosny, perowskie, rozchodniki i krwawniki. Po lewej stronie od tarasu zlokalizowano murowaną wędzarnię z grillem, otoczoną roślinnością. Będzie ona pełniła, oprócz funkcji użytkowej, funkcję ozdoby ogrodu. W części przylegającej do murka oporowego utworzono wrzosowisko. Na samej górze, w lewym rogu, przewidziano miejsce na hamak, który będzie otoczony purpurowymi brzozami i kostrzewami Mayera. Na ścianie garażu jest idealne miejsce do umieszczenia trejażu i winorośli. Także posadzone borówki amerykańskie będą dojrzewały na pełnym słońcu.

3. Wymagania Inwestora.
  • Wkomponowanie murków oporowych przy skarpach i obniżeniach;
  • Ogród łatwy w utrzymaniu;