Ogród o charakterze swobodnym

1. Ogólna charakterystyka działki oraz zabudowań.

Przedmiotem projektu jest działka położona w niewielkiej miejscowości w woj. dolnośląskim. Powierzchnia do zagospodarowania wynosi ok. 850 m2. Działka jest niezagospodarowana, posadzono jedynie żywopłoty z żywotników Kórnik oraz wytyczono tarasy przy budynku mieszkalnym. Z uwagi na bliskie sąsiedztwo wału przeciwpowodziowego trzy metry od jego stopy nie można sadzić dużych drzew o mocnym systemie korzeniowym. W części wschodniej Inwestorzy założyli warzywnik oraz niewielki sad. Przy wjeździe do małego garażu będzie zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków z nasypem, który należy zagospodarować. Gleba na działce jest słaba, piaszczysta i należy ją wzbogacić i nawieźć warstwę ziemi żyznej.

2. Założenia projektowe.

Zaprojektowano ogród w stylu swobodnym, nawiązując do okolicy. Rabaty wytyczono przy pomocy obrzeża z kostki granitowej. Nawierzchnie przed domem, zgodnie z życzeniem Inwestorów, wyłożono ze szlachetnej kostki firmy Libet, z posypką z kruszyw naturalnych. Z uwagi na dwa oddzielne garaże konieczne było wytyczenie dwóch dojazdów dla samochodów. Inwestorzy chcieli mieć na ścianie budynku, przy mniejszym tarasie, niewielką kaskadę wodną z naturalnego kamienia. W związku z budową oczyszczalni ścieków powstanie nasyp, który można ciekawie zagospodarować, np. tworząc murki oporowe w kilku wysokościach i obsadzając powstałe rabaty niską roślinnością. Powstanie w ten sposób kaskadowy "skalniak".

3. Wymagania Inwestora.
  • zagospodarowanie nasypu przydomowej oczyszcalni ścieków;
  • nawierzchnie z kostki szlachetnej firmy Libet;
  • kaskada wodna na ścianie domu;
  • kącik do siedzenia na trawie wśród zieleni;